Sale!

Adenozin 10ml

50.00 40.00

Adenozin 10ml é um ativador fisiológico do aparelho locomotor, melhorando o trabalho muscular, a circulação periférica e a circulação cardíaca.

BULA

Indicação

Adenozin® é indicado para aumentar a circulação cardíaca e periférica, na preparação dos animais para as competições, nos treinamentos intensos, no esgotamento físico, como tônico neuro-muscular, nas dores musculares, sempre que for necessário aumentar o trabalho muscular, na taquicardia supra ventricular, para proporcionar ao animal uma reserva energética adicional.
É ainda indicado como adjuvante nos distúrbios da circulação periférica, tais como: arteriopatias, tromboartrites, flebopatias.

Adenozin 10ml Dosagem

Recomenda-se doses diárias de 2 mL para cada 50  kg de peso, até o limite de 10 mL, por via intravenosa ou intramuscular durante 10 dias consecutivos.
Carência:

Bovinos

Abate: carência zero
Leite: carência zero

Equinos

Abate: carência zero
Apresentação
Frasco com 10 mL

Adenozin ® is a physiological activator of the locomotor system, improving muscle work, peripheral circulation and cardiac circulation.

Adenozin 10ml BULL

Indication

Adenozin ® is indicated to increase cardiac and peripheral circulation, in the preparation of animals for competitions, in intense training, in physical exhaustion, as a neuromuscular tonic, in muscle pain, whenever it is necessary to increase muscle work, in tachycardia supra ventricular, to provide the animal with an additional energy reserve.
It is also indicated as an adjuvant in disorders of peripheral circulation, such as: arteriopathies, thromboarthritis, phlebopathies.

Dosage

Daily doses of 2 mL are recommended for every 50 kg of weight, up to the limit of 10 mL, intravenously or intramuscularly for 10 consecutive days.
Grace period:

Adenozin 10ml Cattle

Slaughter: zero grace period
Milk: zero grace period

Slaughter Horses : zero deficiency
Presentation
10 mL flask

Bupralex Injection SAMMANSÄTTNING:

Varje ml innehåller:
Buparvaquone …………………………… .. 50 mg
INDIKATIONER: Bupralex-injektion är indicerat för behandling av theileriosis (äta kustfeber korridorsjukdom, tropisk teilerios etc.) Hos nötkreatur orsakad av Theileria annulata, T.Parva, T mutans och T. Orientalis (sergenti). Det är aktivt mot både schizont- och piroplasmstadiet i theileria och kan användas under sjukdomens inkubationstid eller när kliniska tecken är uppenbara.
vid allvarlig teilerios kan återfall uppstå, vilket kräver ytterligare behandling med Bupralex. Återvunna djur kommer att utveckla homolog immunitet. Eventuella efterföljande infektioner med antigeniskt orelaterade arter eller stammar av tieleria kan emellertid kräva ytterligare behandling med Bupralex. Theilerios har allvarliga depressiva effekter på immunsystemet. Därför rekommenderas att alla vaccinationer fördröjs tills djuret har återhämtat sig.
ADMINISTRATION & DOSERING:
En enda injektion med 1 ml Bupralex per 20 kg kroppsvikt (2,5 mg buparvaquone per kg) är vanligtvis tillräcklig. I svåra fall kan ytterligare behandling med Bupralex, med samma doshastighet på 1 ml per 20 kg kroppsvikt, ges inom 48-72 timmar efter första injektionen. Intramuskulär injektion i musklerna i nacken rekommenderas. Försiktighet bör iakttas för att undvika injektion på våta eller smutsiga hudområden. Inte mer än 10 ml ska injiceras i ett enda ställe.
Förpackningsstorlek: 20 ml, 50 ml och 100 ml

 

Bupralex injektionsdoseringsform: injektion
Produkt-API: er: Buparvaquone
Bupralex Injection Terapeutisk klass:
Måldjur: nötkreatur

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adenozin 10ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!